O'Malley Fan Laurena, Ster

 • Geboren;

  2020

 • Afstamming:

  Markus 491 (sport) x Oukje fan it Hiem, ster, sport-elite, AAA v. Tsjalle 454 (sport-elite, pref) x  ster, pref *7, prest v. Beart 411 (sport, pref) x ster *3 v. Anton 343 (sport, pref)

 • Ras:

  KFPS

 • Niveau:

  L2 dressuur

  L mennen enkelspan

 • Prestatie moederlijn:

  Oukje Fan It Hiem (v. Tsjalle 454), ster, sport-elite (dressuur), sport (mennen), Ibop 79,5dressuur, Ibop 85,5 mennen, Pavo Kampioen, 2x beste merrie op het EK, Brons op het EK 2019, Outdoor kampioen mennen 2019, 2x kampioen midwinter competitie, ZT dressuur ohz, ZZ mennen, Nederlands Kampioen mennen 2021 en 2022

  Abe fan it hiem (v. Tsjabring 429), ster, behaalde 80.5 voor zijn ibop

  Hotze fan it hiem (v. Norbert 444), ster, behaalde 77,5 voor zijn ibop

  Popke fan it hiem (v. Thorben 466), ster, aangewezen voor het CO

  Sjoeke van Ravenswoud (v. Wimer 461) ,kroon, sport, behaalde 78,5 voor zijn ibop

O'Malley Fan Laurena

Swobke fan it Hiem

 • Geboren;

  2021

 • Afstamming:

  Wibout 511 x  ster, pref *7, prest v. Beart 411 (sport, pref) x ster *3 v. Anton 343 (sport, pref)

 • Ras:

  KFPS

 • Niveau:

  onbeleerd

 • Prestatie moederlijn:

  Oukje Fan It Hiem (v. Tsjalle 454), ster, sport-elite (dressuur), sport (mennen), Ibop 79,5 dressuur, ibop 85,5 mennen, Pavo Kampioen, 2x beste merrie op het EK, Brons op het EK 2019, Outdoor kampioen mennen 2019, 2x kampioen midwinter competitie, ZT dressuur ohz, ZZ mennen, Nederlands Kampioen mennen 2021 en 2022

  Abe fan it hiem (v. Tsjabring 429), ster, behaalde 80.5 voor zijn ibop

  Hotze fan it hiem (v. Norbert 444), ster, behaalde 77,5 voor zijn ibop

  Popke fan it hiem (v. Thorben 466), ster, aangewezen voor het CO

  Sjoeke van Ravenswoud (v. Wimer 461) ,kroon, sport, behaalde 78,5 voor zijn ibop

Swobke fan it Hiem

Tjarlie fan Laurena

 • Geboren;

  2022

 • Afstamming:

  Nane 492 x x Oukje fan it Hiem, ster, sport-elite, AAA v. Tsjalle 454 (sport-elite, pref) x  ster, pref *7, prest v. Beart 411 (sport, pref) x ster *3 v. Anton 343 (sport, pref)

 • Ras:

  KFPS

 • Niveau:

  onbeleerd

 • Prestatie moederlijn:

  Oukje Fan It Hiem (v. Tsjalle 454), ster, sport-elite (dressuur), sport (mennen), Ibop 79,5 dressuur, ibop 85,5 mennen, Pavo Kampioen, 2x beste merrie op het EK, Brons op het EK 2019, Outdoor kampioen mennen 2019, 2x kampioen midwinter competitie, ZT dressuur ohz, ZZ mennen, Nederlands Kampioen mennen 2021 en 2022

  Abe fan it hiem (v. Tsjabring 429), ster, behaalde 80.5 voor zijn ibop

  Hotze fan it hiem (v. Norbert 444), ster, behaalde 77,5 voor zijn ibop

  Popke fan it hiem (v. Thorben 466), ster, aangewezen voor het CO

  Sjoeke van Ravenswoud (v. Wimer 461) ,kroon, sport, behaalde 78,5 voor zijn ibop

Tjarlie Fan Laurena

Toulouse fan Laurena

 • Geboren;

  2022

 • Afstamming:

  Ulbran 502 x Oukje fan it Hiem, ster, sport-elite, AAA v. Tsjalle 454 (sport-elite, pref)x  ster, pref *7, prest v. Beart 411 (sport, pref) x ster *3 v. Anton 343 (sport, pref)

 • Ras:

  KFPS

 • Niveau:

  onbeleerd

 • Prestatie moederlijn:

  Oukje Fan It Hiem (v. Tsjalle 454), ster, sport-elite (dressuur), sport (mennen), Ibop 79,5 dressuur, ibop 85,5 mennen, Pavo Kampioen, 2x beste merrie op het EK, Brons op het EK 2019, Outdoor kampioen mennen 2019, 2x kampioen midwinter competitie, ZT dressuur ohz, ZZ mennen, Nederlands Kampioen mennen 2021 en 2022

  Abe fan it hiem (v. Tsjabring 429), ster, behaalde 80.5 voor zijn ibop

  Hotze fan it hiem (v. Norbert 444), ster, behaalde 77,5 voor zijn ibop

  Popke fan it hiem (v. Thorben 466), ster, aangewezen voor het CO

  Sjoeke van Ravenswoud (v. Wimer 461) ,kroon, sport, behaalde 78,5 voor zijn ibop

Toulouse fan Laurena

Thomas fan it Hiem

 • Geboren;

  2022

 • Afstamming:

  Tymen 503 x  ster, pref *7, prest v. Beart 411 (sport, pref) x ster *3 v. Anton 343 (sport, pref)

 • Ras:

  KFPS

 • Niveau:

  onbeleerd

 • Prestatie moederlijn:

  Oukje Fan It Hiem (v. Tsjalle 454), ster, sport-elite (dressuur), sport (mennen), Ibop 79,5 dressuur, Ibop 85,5 mennen, Pavo Kampioen, 2x beste merrie op het EK, Brons op het EK 2019, Outdoor kampioen mennen 2019, 2x kampioen midwinter competitie, ZT dressuur ohz, ZZ mennen, Nederlands Kampioen mennen 2021 en 2022

  Abe fan it hiem (v. Tsjabring 429), ster, behaalde 80.5 voor zijn ibop

  Hotze fan it hiem (v. Norbert 444), ster, behaalde 77,5 voor zijn ibop

  Popke fan it hiem (v. Thorben 466), ster, aangewezen voor het CO

  Sjoeke van Ravenswoud (v. Wimer 461) ,kroon, sport, behaalde 78,5 voor zijn ibop

Thomas fan it Hiem

Zowie fan Laurena

 • Geboren;

  2023

 • Afstamming:

  Wibout 511 x Oukje fan it Hiem, ster, sport-elite, AAA v. Tsjalle 454 (sport-elite, pref) x  ster, pref *7, prest v. Beart 411 (sport, pref) x ster *3 v. Anton 343 (sport, pref)

 • Ras:

  KFPS

 • Niveau:

  onbeleerd

 • Prestatie moederlijn:

  Oukje Fan It Hiem (v. Tsjalle 454), ster, sport-elite (dressuur), sport (mennen), Ibop 79,5 dressuur, Ibop 85,5 mennen, Pavo Kampioen, 2x beste merrie op het EK, Brons op het EK 2019, Outdoor kampioen mennen 2019, 2x kampioen midwinter competitie, ZT dressuur ohz, ZZ mennen, Nederlands Kampioen mennen 2021 en 2022

  Abe fan it hiem (v. Tsjabring 429), ster, behaalde 80.5 voor zijn ibop

  Hotze fan it hiem (v. Norbert 444), ster, behaalde 77,5 voor zijn ibop

  Popke fan it hiem (v. Thorben 466), ster, aangewezen voor het CO

  Sjoeke van Ravenswoud (v. Wimer 461) ,kroon, sport, behaalde 78,5 voor zijn ibop

Zowie fan Laurena

Yuulke fan Laurena

 • Geboren;

  2023

 • Afstamming:

  Ulbran 502 x Teunke fan de Slachtedyk Kroon, sport, AAA v. Wylster 463 (sport, AA) x  ster *3 v. Olof 315 (sport, pref) x Model, sport, AA v. Teunis 332 (sport, pref)

 • Ras:

  KFPS

 • Niveau:

  onbeleerd

 • Prestatie moederlijn:

  Teunke fan de Slachtedyk (v. Wylster 463), Kroon, AAA, Z2, Z mennen

  Dryske fan de Slachtedyk (v.Teunis 332 ), Model, Sport, AA, Tuigen LK / YR

Yuulke fan Laurena

Yerrie fan Laurena

 • Geboren;

  2023

 • Afstamming:

  Wibout 511 x Mirke fan de Slachtedyk AA v. Reinder 452 (sport, AA) x  ster *3 v. Olof 315 (sport, pref) x Model, sport, AA v. Teunis 332 (sport, pref)

 • Ras:

  KFPS

 • Niveau:

  onbeleerd

 • Prestatie moederlijn:

  Teunke fan de Slachtedyk (v. Wylster 463), Kroon, AAA, Z2, Z mennen

  Dryske fan de Slachtedyk (v.Teunis 332 ), Model, Sport, AA, Tuigen LK / YR

Yerrie fan Laurena